KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 1 080 935
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 240 495 820 405
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 320 1 155
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 100 1 885
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 830 730
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 1 080 955
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 400 400
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 410 660 585
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 70 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 950 885
124 Panoramaröntgenundersökning 660 575
125 Röntgenundersökning, extraoral 600 560
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 160 1 080
127 Röntgenundersökning, delstatus 245 210
128 Röntgenundersökning, större delstatus 435 365
141 Analoga studiemodeller för behandlingsplanering 745 640
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 460 460
161 Salivsekretionsmätning 740 695
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 450 415
163 Biopsi 1 190 1 145
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 700 700
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 480 475
204 Profylaxskena, per skena 890 885
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 230 195
206 Fluorbehandling 410 390
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 340 310
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 625 590
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 995 915
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 520 445
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 920 830
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 305 1 230
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 040 1 840
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 490 475
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 210 190
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 210 1 200
314 Beteendemedicinsk behandling 560 555
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 550 480
322 Stegvis exkavering 1 380 1 225
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 640 860 590
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 250 1 150
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 2 090 1 735
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 230 1 160
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 980 1 655
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 510 460
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 3 850 3 415
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 230 1 160
407 Övrig kirurgi eller plastik 2 420 2 250
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd 1 790 1 670
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 940 905
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 840 800
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 730 3 555
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 5 160 4 915
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 950 3 745
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 5 150 4 915
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 395 355
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 340 3 710
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 050 4 475
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 400 5 615
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 800 6 120
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 100 990
521 Akut trepanation och kavumextirpation 955 875
522 Komplicerad rotkanallokalisation 955 880
523 Stiftborttagning 1 350 1 280
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4 170 4 000
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 350 3 825
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 350 3 825
603 Reponeringsskena, per skena 6 370 6 085
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 720 2 295
606 Motorisk aktivering 600 585
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 860 820
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 800 665
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 260 1 050
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 450 1 290
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 040 850
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 560 1 245
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 960 1 660
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 175 1 885
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 660 600
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7 140 6 255
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 940 4 855
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 840 3 430
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 765 1 645
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 580 2 375
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 300 2 035
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 000 3 720
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 860 2 660
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 3 900 3 650
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 260 1 135
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 680 630
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 760 1 610
813 Broreparation med tandteknisk insats 5 660 4 895
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 995 8 450
815 Sadelkrona 6 000 5 640
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 5 000 3 970
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 650 5 590
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 13 000 13 950 11 845
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 14 400 16 280 13 400
826 Attachments, per styck 105 105
827 Hel underkäksprotes 11 300 10 065
828 Hel överkäksprotes 11 300 10 065
829 Immediatprotes, hel käke 9 100 7 535
831 Justering av avtagbar protes 440 410
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 530 1 360
833 Rebasering av protes 3 080 2 775
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 750 2 115
835 Rebasering och lagning av protes 4 200 3 295
836 Komplicerad lagning av protes 5 160 4 120
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 8 250 7 120
839 Inmontering av förankringselement 3 800 3 240
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 260 2 110
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 500 4 700
847 Klammerplåt 4 830 4 300
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 660 600
850 Implantatstödd krona, en per käke 9 890 8 790
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 8 355 6 815
853 Hängande led vid implantatstödd bro 2 700 2 375
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 530 2 325
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 710 1 615
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 560 525
858 Distans inkl distansskruv, per styck 1 440 1 365
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1 260 1 165
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 41 950 50 850 34 375
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 42 050 51 850 36 490
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 43 605 52 600 38 130
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat 39 540 46 130 33 245
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 21 090 18 820
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 24 160 21 210
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 26 900 23 965
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5 000 4 745
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 6 020 5 590
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 8 070 7 445
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 16 670 15 600
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 510 1 210
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 3 740 3 250
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 9 880 7 960
888 Fästskruv/broskruv, per styck 200 190
889 Distansskruv, per styck 435 400
892 Läkdistans, per styck 400 355
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 350 1 170
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 430 1 225
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 765 1 545
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 880 1 660
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7 140 1 290
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 7 140 1 660
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation 9 460 4 855
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona 11 330 7 230
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation 9 460 2 375
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona 11 330 4 855
Övriga behandlingar
Recept 100
Intyg 630
Uteblivande 500
Sent återbud 500
Skalfasad (på estetisk indikation) 8 568
Keramisk krona (på estetisk grund) 8 568
Lugnande medicin 200


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet