KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 832 810
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 448 355
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 144 1 015
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 925 1 670
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 604 595
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 785 790
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 255 250
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 557 545
121 Röntgenundersökning av enskild tand 64 50
122 Röntgenundersökning, delstatus 302 230
123 Röntgenundersökning, helstatus 988 785
124 Panoramaröntgenundersökning 634 510
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 676 605
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 483 430
204 Profylaxskena, per skena 859 745
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 171 160
206 Fluorbehandling 317 315
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 448 390
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 796 730
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 717 1 575
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 483 440
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 188 155
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 478 475
322 Stegvis exkavering 1 165 1 075
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 520 460
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 963 940
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 035 985
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 784 1 625
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 374 175
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 641 2 990
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 151 3 990
406 Tanduttagning, övertalig tand 925 985
420 Implantat, per styck 4 162 2 505
435 Avlägsnande av ett implantat 1 039 985
436 Avlägsnande av implantat, enkel 260 175
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2 237 2 425
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 4 110 3 440
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3 641 3 275
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 364 305
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 902 3 285
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 006 4 015
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 150 4 915
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 774 5 460
521 Akut endodontisk behandling 916 760
522 Komplicerad kanallokalisation 916 740
523 Stiftborttagning 1 122 1 125
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 550 3 495
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 829 3 345
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 829 3 345
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 341 2 060
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 837 580
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 144 920
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 301 1 100
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 900 745
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 347 1 095
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 628 1 460
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 977 1 655
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 676 525
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 242 5 610
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 242 4 260
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 246 3 025
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 821 1 435
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 757 2 150
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 925 1 710
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 445 2 270
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 100 965
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 697 540
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 613 1 415
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 422 4 330
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 999 7 480
828 Hel överkäksprotes 9 884 8 835
829 Immediatprotes, hel käke 8 531 6 685
831 Justering av avtagbar protes 426 360
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 290 1 210
833 Rebasering av protes 2 643 2 465
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 107 1 905
835 Rebasering och lagning av protes 3 246 2 915
836 Komplicerad lagning av protes 3 954 3 735
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 075 6 350
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 987 1 870
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 202 5 195
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 562 525
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9 884 5 815
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 913 2 150
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 1 925 2 050
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 196 1 135
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 52 124 30 485
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 55 141 32 365
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 56 182 33 805
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 48 899 29 500
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 20 288 16 655
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 26 530 18 565
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 27 571 21 085
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 3 225 3 010
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 5 151 3 330
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 6 212 3 925
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 14 566 13 625
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 196 1 060
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3 329 3 120
883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 4 474 4 535
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 11 548 10 365
Utbytesåtgärder
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 13 005 4 260
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 11 266 6 410
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår 13 005 2 150
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 11 266 4 260
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 3 745
Uteblivande 300 500
Sent återbud 200 300
Snarkskena/sömnapnéskena 8 843


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet