KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 925 865
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 200 450 620 375
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 770 970 1 100 1 070
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 595 1 740
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 240 280
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 520 525
121 Röntgenundersökning av enskild tand 60 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 700 820
127 Röntgenundersökning, delstatus 180 195
128 Röntgenundersökning, större delstatus 315 340
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 450 600
161 Salivsekretionsmätning 530 625
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 410 430
204 Profylaxskena, per skena 760 815
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 280 280
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 530 530
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 850 825
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 390 410
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 730 770
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 125 1 140
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 415 430
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 155 175
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 420 435
322 Stegvis exkavering 1 075 1 135
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 350 560 850 530
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 750 1 085 1 170 1 035
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 395 1 560
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 980 1 310 1 410 1 035
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 400 2 150 2 270 1 715
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 240 185
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 2 990 3 165
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 710 3 445
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 320 4 150
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 415 5 210
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 830 5 680
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 890 920
521 Akut endodontisk behandling 785 810
522 Komplicerad kanallokalisation 740 815
523 Stiftborttagning 850 1 190
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 590 3 575
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 590 3 575
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 1 975 2 140
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 510 760
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 580 785 815 615
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 920 1 115 1 255 975
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 100 1 320 1 490 1 160
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 745 925 995 785
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 820 1 390 1 540 1 155
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 200 1 780 1 875 1 540
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 400 2 010 2 205 1 750
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 490 5 835
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 980 4 535
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 2 725 3 195
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 420 1 525
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 795 2 235
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 615 1 900
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 930 1 065
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 660 570
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 420 1 495
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 990 3 715
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 490 5 230
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11 980 11 135
827 Hel underkäksprotes 10 120 9 395
828 Hel överkäksprotes 10 120 9 395
829 Immediatprotes, hel käke 8 750 7 050
831 Justering av avtagbar protes 320 380
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 290 1 270
833 Rebasering av protes 2 790 2 590
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 390 1 980
835 Rebasering och lagning av protes 3 395 3 075
836 Komplicerad lagning av protes 4 170 3 865
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 530 6 670
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 1 350
Blekning av enstaka tand, av estetiska skäl 950
Uteblivande 500
Sent återbud 500
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, bägge käkar 2 500


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet