KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 995 970
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 450 650 750 420
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 995 1 955
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 65 65
123 Röntgenundersökning, helstatus 915 915
127 Röntgenundersökning, delstatus 250 220
128 Röntgenundersökning, större delstatus 400 380
161 Salivsekretionsmätning 720 720
Sjukdomsförebyggande åtgärder
204 Profylaxskena, per skena 915 915
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 320 320
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 615 615
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 950 950
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 460 460
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 860 860
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 275 1 275
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 905 1 905
322 Stegvis exkavering 1 265 1 265
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 730 615
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 355 1 195
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 795 1 800
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 980 1 600 1 720 1 205
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 600 2 500 2 690 1 710
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 550 480
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 200 3 845
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 950 4 635
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 100 5 820
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 550 6 345
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 050 1 025
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1 050 905
522 Komplicerad rotkanallokalisation 910 910
523 Stiftborttagning 1 330 1 330
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 965 3 965
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 965 3 965
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 845 845
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 680 960 990 685
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 990 1 290 1 390 1 090
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 200 1 540 1 640 1 335
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 925 1 125 1 225 880
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 995 1 690 1 790 1 290
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 390 2 085 2 195 1 720
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 800 2 305 2 405 1 955
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7 500 6 485
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 980 5 035
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 200 3 555
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 705 1 705
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 115 2 465
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 925 2 110
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 930 1 180
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 795 655
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 670 1 670
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 500 4 120
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 190 5 800
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 13 820 12 285
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 15 205 13 905
827 Hel underkäksprotes 11 500 10 435
828 Hel överkäksprotes 11 500 10 435
829 Immediatprotes, hel käke 9 890 7 815
831 Justering av avtagbar protes 425 425
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 410 1 410
833 Rebasering av protes 3 115 2 880
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 690 2 195
835 Rebasering och lagning av protes 3 695 3 415
836 Komplicerad lagning av protes 4 275 4 275
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 385 7 385
Övriga behandlingar
Uteblivande 500
Sent återbud 500
Blekskena per käke 915
Gel för tandblekning förpackning 2 st 600


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet