KodBehandling Vårt prisReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 950 810
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 360 355
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 050 1 015
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 685 1 670
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 650 595
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 825 790
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 260 250
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 580 545
121 Röntgenundersökning av enskild tand 60 50
122 Röntgenundersökning, delstatus 270 230
123 Röntgenundersökning, helstatus 885 785
126 Röntgenundersökning, omfattande 955 955
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 705 605
161 Salivsekretionsmätning 1 100 555
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 405 305
163 Biopsi 1 035 935
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 480 430
204 Profylaxskena, per skena 765 745
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 180 160
206 Fluorbehandling 315 315
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 440 390
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 770 730
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 675 1 575
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 470 440
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 165 155
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 505 475
322 Stegvis exkavering 1 150 1 075
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 515 460
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 035 940
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 405 1 395
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 185 985
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 770 1 625
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 490 175
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 695 985
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 065 1 965
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 505 305
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 420 3 285
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 140 4 015
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 040 4 915
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 585 5 460
521 Akut endodontisk behandling 860 760
522 Komplicerad kanallokalisation 780 740
523 Stiftborttagning 1 225 1 125
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 045 3 345
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 045 3 345
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 160 2 060
606 Motorisk aktivering 570 470
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 820 720
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 730 580
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 065 920
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 250 1 100
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 945 745
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 295 1 095
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 660 1 460
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 855 1 655
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 110 5 610
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 110 4 260
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4 025 3 025
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2 235 1 435
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 650 2 150
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 410 1 710
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 790 3 290
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 370 2 270
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 4 225 3 225
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 015 965
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 640 540
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 895 3 595
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 385 4 985
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11 070 10 500
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 865 11 865
826 Attachments, per styck 90 90
827 Hel underkäksprotes 9 385 8 835
828 Hel överkäksprotes 9 385 8 835
829 Immediatprotes, hel käke 7 280 6 685
831 Justering av avtagbar protes 385 360
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 710 1 210
833 Rebasering av protes 2 965 2 465
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 390 1 905
835 Rebasering och lagning av protes 3 120 2 915
836 Komplicerad lagning av protes 3 935 3 735
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 550 6 350
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3 080 2 880
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 070 1 870
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 570 525
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8 910 7 540
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 8 910 5 815
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 250 2 150
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 105 1 105
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 31 985 30 485
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 33 865 32 365
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 35 305 33 805
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 31 000 29 500
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 18 155 16 655
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 20 065 18 565
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 15 005 13 625
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 270 270
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 080 1 060
883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 5 190 4 535
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 11 140 10 365
888 Fästskruv, per styck 170 170
889 Centrumskruv, per styck 600 600
890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat 6 805 6 505
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 110 1 100
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 110 1 460
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 11 800 4 260
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 11 800 6 410
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår 11 800 2 150
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 8 910 4 260
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 2 695
Tandskydd, per käke 2 295
Intyg 350
Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 450
Uteblivande 750


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet