KodBehandling Vårt prisReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 1 100 900
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 515 390
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 500 1 110
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 205 1 805
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 910 690
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 1 060 895
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 430 290
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 695 550
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 90 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 1 005 850
124 Panoramaröntgenundersökning 625 550
125 Röntgenundersökning, extraoral 600 540
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 275 1 035
127 Röntgenundersökning, delstatus 285 205
128 Röntgenundersökning, större delstatus 440 350
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1 155 1 035
132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 490 1 335
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1 830 1 635
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 2 155 1 935
141 Analoga studiemodeller för behandlingsplanering 810 615
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 510 445
161 Salivsekretionsmätning 785 655
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 1 100 400
163 Biopsi 1 385 1 100
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 865 675
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 535 450
204 Profylaxskena, per skena 995 845
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 235 185
206 Fluorbehandling 450 365
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 400 290
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 775 555
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 1 275 865
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 590 425
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 955 800
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 625 1 180
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 090 1 765
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 565 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 285 180
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 590 1 125
314 Beteendemedicinsk behandling 795 520
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 610 455
322 Stegvis exkavering 1 480 1 175
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 795 555
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 345 1 085
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 930 1 630
362 Lustgassedering, per gång 965 865
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 2 080 1 115
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 575 1 585
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 600 445
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 5 155 3 275
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 5 905 4 370
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 365 1 115
407 Övrig kirurgi eller plastik 2 540 2 160
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 5 215 4 370
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd 2 015 1 605
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 3 975 2 945
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 985 870
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 6 955 3 295
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 3 475 1 580
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 10 200 4 795
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 4 635 1 770
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 12 165 6 635
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 4 410 2 365
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 5 530 4 175
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 5 860 5 040
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 4 605 4 115
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller i implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 850 1 590
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 3 010 2 650
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 205 1 975
435 Avlägsnande av ett implantat 1 200 1 075
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 410 195
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 2 130 1 900
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 445 1 280
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 875 785
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 820 3 410
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 5 280 4 715
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 020 3 590
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 5 280 4 715
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 410 340
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 995 3 565
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 910 4 295
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 7 390 5 390
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 7 995 5 875
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 155 950
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1 080 840
522 Komplicerad rotkanallokalisation 1 020 845
523 Stiftborttagning 1 625 1 230
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4 525 3 840
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 210 1 080
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 600 3 675
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 600 3 675
603 Reponeringsskena, per skena 6 600 5 845
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 895 2 205
606 Motorisk aktivering 680 550
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 925 785
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 985 635
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 270 1 010
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 530 1 240
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 125 815
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 710 1 195
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 995 1 595
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 145 1 810
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 735 575
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7 945 6 005
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 700 4 665
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 890 3 290
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2 455 1 580
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 295 2 285
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 3 065 1 955
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 525 3 575
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 3 250 2 555
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 4 050 3 505
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 625 1 090
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 1 005 605
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 850 1 545
813 Broreparation med tandteknisk insats 5 560 4 695
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 10 430 8 115
815 Sadelkrona 6 840 5 420
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 495 3 815
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 440 5 370
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 15 240 11 380
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 16 130 12 880
826 Attachments, per styck 225 100
827 Hel underkäksprotes 12 825 9 665
828 Hel överkäksprotes 12 825 9 665
829 Immediatprotes, hel käke 9 845 7 235
831 Justering av avtagbar protes 555 395
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 795 1 305
833 Rebasering av protes 3 375 2 665
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 785 2 030
835 Rebasering och lagning av protes 4 050 3 165
836 Komplicerad lagning av protes 4 985 3 960
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 725 6 840
839 Inmontering av förankringselement 3 510 3 115
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 265 2 025
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 6 145 4 585
847 Klammerplåt 5 795 4 130
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 865 575
850 Implantatstödd krona, en per käke 10 785 8 445
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 9 845 6 550
853 Hängande led vid implantatstödd bro 3 365 2 285
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 540 2 230
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 695 560
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 850 1 580
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 695 505
858 Distans inkl distansskruv, per styck 1 735 1 315
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1 165 1 120
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 42 850 33 045
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 45 170 35 085
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 46 330 36 660
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat 43 950 31 960
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 23 150 18 085
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 26 630 20 385
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 30 105 23 040
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5 680 4 565
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 6 840 5 380
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 9 845 7 165
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 18 425 14 985
878 Förankringselement täckprotes, per styck 410 295
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 735 1 160
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 6 955 3 125
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 12 740 7 655
888 Fästskruv/broskruv, per styck 225 185
889 Distansskruv, per styck 745 385
892 Läkdistans, per styck 390 345
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 590 1 120
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 590 1 175
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 045 1 480
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 045 1 595
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 8 740 1 240
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 8 740 1 595
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation 7 650 4 665
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona 9 650 6 950
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation 5 465 2 285
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona 9 835 4 665
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro 1 230 11 615
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 7 195 6 950
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 2 560
Uteblivande 500
Sent återbud 500
Snarkskena/sömnapnéskena 12 050
Tandblekning 4 sprutor 1 135


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet