KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 1 230 970
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 520 420
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 440 1 195
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 3 120 1 955
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 810 760
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 1 160 990
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 420 415
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 650 605
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 80 65
123 Röntgenundersökning, helstatus 990 915
124 Panoramaröntgenundersökning 700 595
125 Röntgenundersökning, extraoral 590 580
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 270 1 120
127 Röntgenundersökning, delstatus 300 220
128 Röntgenundersökning, större delstatus 430 380
141 Analoga studiemodeller för behandlingsplanering 780 665
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 510 480
161 Salivsekretionsmätning 750 720
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 730 500
163 Biopsi 1 270 1 190
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 740 730
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 510 495
204 Profylaxskena, per skena 1 020 915
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 220 205
206 Fluorbehandling 420 405
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 400 320
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 650 615
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 1 050 950
213 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer 1 270 1 240
214 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention 590 575
250 Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk 340 325
251 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk 900 845
252 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk 410 390
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 540 460
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 940 860
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 770 1 275
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 950 1 905
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 530 495
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 290 200
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 270 1 240
314 Beteendemedicinsk behandling 590 575
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 580 500
322 Stegvis exkavering 1 320 1 265
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 690 615
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 260 1 195
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 840 1 800
350 Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk 340 325
351 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk 900 845
352 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk 410 390
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 420 1 205
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 330 1 710
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 530 480
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 4 670 3 535
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 740 4 135
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 370 1 205
407 Övrig kirurgi eller plastik 2 340 2 330
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 740 4 715
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd 1 740 1 535
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 1 420 940
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 4 720 3 180
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 8 285 3 560
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2 785 1 705
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 11 310 5 175
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 3 430 1 910
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 14 565 7 160
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 4 075 2 555
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 8 050 4 505
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 8 600 5 440
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 5 070 4 445
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller i implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 320 1 520
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 930 2 665
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 140 1 985
433 Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 200 1 030
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 330 830
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 2 060 1 975
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 390 1 335
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 850 750
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 960 3 685
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 6 060 5 090
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 960 3 880
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 6 060 5 480
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 380 365
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 540 3 845
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 180 4 635
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 370 5 820
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 810 6 345
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 200 1 025
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1 200 905
522 Komplicerad rotkanallokalisation 1 200 910
523 Stiftborttagning 1 430 1 330
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 5 725 4 145
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 380 3 965
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 380 3 965
603 Reponeringsskena, per skena 6 450 6 310
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 620 2 380
606 Motorisk aktivering 620 605
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 870 845
650 Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk 410 390
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 960 685
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 450 1 090
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 740 1 335
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 420 880
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 820 1 290
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 2 140 1 720
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 440 1 955
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 740 545
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 8 030 6 485
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 7 740 5 035
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4 490 3 555
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2 050 1 705
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 920 2 465
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 970 2 110
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 020 3 855
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 4 190 2 760
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 3 870 3 785
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 730 1 180
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 720 655
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 780 1 670
813 Broreparation med tandteknisk insats 6 130 5 070
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 060 8 760
815 Sadelkrona 7 610 5 850
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 5 110 4 120
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 7 800 5 800
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 15 480 12 285
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 17 600 13 905
826 Attachments, per styck 340 105
827 Hel underkäksprotes 13 080 10 435
828 Hel överkäksprotes 13 080 10 435
829 Immediatprotes, hel käke 11 130 7 815
831 Justering av avtagbar protes 450 425
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 700 1 410
833 Rebasering av protes 3 260 2 880
834 Lagning av protes där avtryck krävs 3 020 2 195
835 Rebasering och lagning av protes 4 110 3 415
836 Komplicerad lagning av protes 4 990 4 275
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 840 7 385
839 Inmontering av förankringselement 3 750 3 360
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 240 2 105
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 6 110 4 800
847 Klammerplåt 4 560 4 460
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 660 620
850 Implantatstödd krona, en per käke 12 140 8 820
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 11 360 6 835
853 Hängande led vid implantatstödd bro 3 940 2 465
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 600 2 410
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 610 605
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 760 1 645
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 610 545
858 Distans inkl distansskruv, per styck 1 460 1 420
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1 890 1 210
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 55 610 35 675
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 57 900 37 875
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 60 770 39 575
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat 55 610 34 505
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 29 230 19 525
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 34 400 22 010
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 36 690 24 870
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5 160 4 925
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 6 070 5 805
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 8 140 7 735
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 17 430 16 180
878 Förankringselement täckprotes, per styck 570 315
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 780 1 250
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 6 720 3 375
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 15 160 8 265
888 Fästskruv/broskruv, per styck 460 200
889 Distansskruv, per styck 830 420
892 Läkdistans, per styck 460 370
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 720 1 210
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 380 1 265
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 070 1 600
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 950 1 720
897 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 4 450 2 665
Tandreglering
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 10 390 10 160
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 15 600 15 250
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 19 410 18 970
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 22 870 22 355
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 28 330 27 695
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 22 000 21 505
906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 25 810 25 230
907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 29 610 28 950
908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 35 660 34 860
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7 980 1 335
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 7 980 1 720
923 Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1–3 1 420 1 335
924 Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4–5 1 820 1 720
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation 12 555 5 035
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona 13 380 7 500
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation 12 555 2 465
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona 13 380 5 035
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro 27 560 12 535
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 27 560 7 500
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 2 120
Tandskydd, per käke 3 690
Fastsättning av tandsmycke, inklusive smycke 1 640
Uteblivande 580
Sent återbud 580
Basundersökning barn och ungdom, patient 100% 620
Blekning med individuellt tillverkad blekskena, per käke 2 100
Blekningsmedel, 3-pack 540
Fastsättning av tandsmycke, inklusive smycke 1 640
Fastsättning av tandsmycke, inklusive smycke 2 050
ICON behandling 3 120
Internblekning, per tand 1 850
Retentionsskena, en käke 2 100
Retentionsskena, två käkar 3 800
Sedering med korttidsverkande preparat på kliniken, per tillfälle 580
Tandreglering med Clear Correct, Clear aligners. En käke. Inklusiver retentionsskenor. 29 000
Tandreglering med Clear Correct, Clear aligners. Två käkar. Inklusive retentionsskenor. 37 000 49 000
Tandregleringsutredning. Kostnaden dras av vid fullföljd behandling. 3 000
Tandskydd, per käke 2 250 3 690
Tillägg för helkeramisk käkbensförankrad fullbro 10 820
Uteblivande eller sent återbud 580


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet