KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 920 990 865
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 375 450 375
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 150 1 575 1 070
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 850 2 510 1 740
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 700 660
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 855 855
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 350 280
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 550 525
121 Röntgenundersökning av enskild tand 70 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 850 820
124 Panoramaröntgenundersökning 650 825 530
125 Röntgenundersökning, extraoral 525 960 520
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 100 1 005
127 Röntgenundersökning, delstatus 250 330 195
128 Röntgenundersökning, större delstatus 350 495 340
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 800 600
161 Salivsekretionsmätning 650 625
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 400 400
163 Biopsi 1 125 1 180 995
164 Laboratoriekostnader vid patolaganatomisk diagnostik (PAD) 610 610
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 430
204 Profylaxskena, per skena 1 000 815
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 235 175
206 Fluorbehandling 425 350
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 350 280
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 600 530
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 850 825
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 450 505 410
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 800 960 770
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 550 1 140
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 800 2 130 1 710
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 400 450 460 430
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 210 175
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 150 1 500 1 075
314 Beteendemedicinsk behandling 500 1 000 495
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485 435
322 Stegvis exkavering 1 200 1 135
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 550 650 530
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 950 1 050 1 300 1 035
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 560 3 045 1 560
362 Lustgassedering, per gång 900 835
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 050 1 100 1 400 1 035
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 850 1 900 2 000 1 715
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 350 185
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 500 3 165
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 500 4 220
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 130 1 035
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 200 2 085
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 300 4 220
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd 1 700 1 550
420 Implantat, per styck 3 900 2 855
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 5 900 3 330
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 900 1 525
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 8 000 4 725
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 100 1 710
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 10 900 6 415
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 800 2 285
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 5 000 4 035
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle 7 000 4 880
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4 125 4 820 3 980
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd 1 600 1 915 1 535
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2 600 2 955 2 565
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2 000 1 910
435 Avlägsnande av ett implantat 1 500 1 035
436 Avlägsnande av implantat, enkel 400 185
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1 900 1 840
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1 700 2 200 1 245
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 755 945 755
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 3 700 3 295
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 5 100 4 555
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 4 000 3 470
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 5 100 4 555
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 350 335
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 500 3 445
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 300 4 150
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 300 5 210
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 950 5 680
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 000 920
521 Akut endodontisk behandling 900 810
522 Komplicerad kanallokalisation 830 815
523 Stiftborttagning 1 200 1 190
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 900 5 000 3 710
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 100 1 045
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 700 3 575
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 700 3 575
603 Reponeringsskena, per skena 5 680 5 680
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 300 2 140
606 Motorisk aktivering 525 525
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 760 760
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 835 615
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 100 975
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 210 1 160
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 900 785
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 350 1 155
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 610 1 540
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 910 1 750
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 600 555
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 600 5 835
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 600 4 535
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 300 3 195
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 645 1 525
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 4 000 2 235
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 500 1 900
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 800 3 475
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 800 2 490
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 405 3 405
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 600 1 065
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 800 570
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 495 1 495
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 630 4 555
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 565 7 870
815 Sadelkrona 6 400 5 270
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 800 3 715
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 230 5 230
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11 500 11 135
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 500 12 605
826 Attachments, per styck 100 100
827 Hel underkäksprotes 10 000 9 395
828 Hel överkäksprotes 10 000 9 395
829 Immediatprotes, hel käke 10 000 7 050
831 Justering av avtagbar protes 400 380
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 400 1 270
833 Rebasering av protes 2 650 2 590
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 300 1 980
835 Rebasering och lagning av protes 3 200 3 075
836 Komplicerad lagning av protes 3 900 3 865
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 670 6 670
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3 300 3 025
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 995 1 965
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 300 4 790
847 Klammerplåt 4 015 4 015
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 600 555
850 Implantatförankrad krona, en per käke 9 520 8 225
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9 000 6 380
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 4 500 2 235
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 800 2 175
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 550 550
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 600 1 425
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 495 495
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 2 500 1 275
859 Integrerad distans/kopplingskomponent 2 000 1 090
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 50 000 32 325
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 52 000 34 335
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 57 000 35 885
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 51 500 31 280
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 22 430 17 600
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 24 520 19 840
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 28 200 22 425
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 4 475 4 475
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 5 275 5 275
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 7 035 7 035
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 20 700 14 600
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 530 285
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2 750 2 155
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 490 1 120
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3 500 2 940
883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 5 880 5 695
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 11 130 10 505
888 Fästskruv, per styck 300 180
889 Centrumskruv, per styck 700 375
892 Läkdistans, per styck 600 335
Tandreglering
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 10 000 9 085
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år 15 000 13 640
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 18 078 16 960
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 21 977 19 975
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 32 022 24 745
905 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år 20 000 19 245
906 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 23 364 22 565
907 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 26 971 25 885
908 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år 32 665 31 160
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 500 1 160
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 500 1 540
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 10 900 4 535
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 11 000 6 765
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår 10 900 2 235
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 11 000 4 535
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka 18 100 11 300
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 18 100 6 765
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 2 500
Blekning av tänder per käke. Blekningen utförs på mottagningen. 2 500
Blekning av enstaka tand 1 000
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke, av odontologiska skäl 2 500
Blekning av tänder per käke, av odontologiska skäl. Blekningen utförs på mottagningen 2 500
Blekning av enstaka tand, av odontologiska skäl. 1 000
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke, av estetiska skäl 2 500
Blekning av tänder per käke, av estetiska skäl. Blekningen utförs på mottagningen. 2 500
Blekning av enstaka tand, av estetiska skäl 1 000
Tandskydd, per käke 2 500
Recept
Intyg 600
Fastsättning av tandsmycke, inklusive smycke 1 000
Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 500
Uteblivande 360 700 1 100
Sent återbud 360 700 1 100
Snarkskena/sömnapnéskena 7 000
Keramisk krona (på estetisk grund) 6 600
Borttappad tandställning ,barn 2 000
Essixskena 2 500
Klinikmaterial 700
retainer 2 600
Retainer, lagning, justering 1 100
sedering 700
sedering 600
Sjukvårdande behandling, tandläkare 200
Sukvårdande behandling , tandhygienist/tandsköterska 100
Uteblivande, barn 200
Ädelmetall enligt lab fakturan 1 500
Ädelmetall enligt lab fakturan 1 500
övrig timtaxa tdl/tim 2 500
övrig timtaxa tdl/tim 2 500


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet