KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 900 1 360 810
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 470 950 1 500 355
121 Röntgenundersökning av enskild tand 70 50
122 Röntgenundersökning, delstatus 310 230
123 Röntgenundersökning, helstatus 850 785
Sjukdomsförebyggande åtgärder
204 Profylaxskena, per skena 800 745
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 580 390
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 930 730
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 2 050 1 575
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 475 475
322 Stegvis exkavering 1 075 1 075
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 460 460
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 460 940 940
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 150 1 395
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 600 985
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 000 1 625
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 500 175
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 760 3 285
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 614 4 015
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 646 4 915
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 160 5 460
521 Akut endodontisk behandling 1 500 760
522 Komplicerad kanallokalisation 864 740
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 100 3 345
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 100 3 345
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 060 2 060
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 1 500 720
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 680 1 506 580
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 860 1 506 2 015 920
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 506 2 015 2 523 1 100
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 695 1 020 1 506 745
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 506 2 015 2 523 1 095
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 506 2 015 2 523 1 460
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 1 590 525
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7 000 8 000 5 610
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 7 000 8 000 4 260
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 450 3 025
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 600 1 435
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 000 2 150
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 1 500 540
850 Implantatförankrad krona, en per käke 9 745 7 540
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 7 655 5 815
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 3 000 2 150
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 2 000 1 105
890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat 7 000 6 505
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7 000 8 000 1 100
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 7 000 8 000 1 460
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 9 745 6 410
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 7 000 8 000 4 260
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke, av odontologiska skäl 2 500
Intyg 550
Uteblivande 500 700
Sent återbud 500 700
Skalfasad (på estetisk indikation) 8 750 10 000
Keramisk krona (på estetisk grund) 8 750 10 000


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet