KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 1 110 900
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 445 825 390
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 310 1 660 2 530 1 110
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 495 2 530 2 830 1 805
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 810 690
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 1 085 895
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 300 290
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 555 550
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 75 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 915 850
124 Panoramaröntgenundersökning 730 550
125 Röntgenundersökning, extraoral 555 540
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 070 1 035
127 Röntgenundersökning, delstatus 150 280 205
128 Röntgenundersökning, större delstatus 485 350
141 Analoga studiemodeller för behandlingsplanering 875 615
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 460 445
161 Salivsekretionsmätning 760 655
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 825 400
163 Biopsi 1 545 1 100
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 650 675
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 555 450
204 Profylaxskena, per skena 1 420 845
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 300 185
206 Fluorbehandling 555 365
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 300 290
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 575 825 555
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 1 060 865
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 445 650 825 425
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 1 145 800
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 980 1 180
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 185 1 765
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 555 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 250 280 180
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 495 1 125
314 Beteendemedicinsk behandling 750 520
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 555 455
322 Stegvis exkavering 1 585 1 175
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 555 830 1 110 555
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 110 1 385 1 085
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 665 1 630
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 660 2 495 1 115
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 495 3 315 1 585
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 420 445
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 4 225 4 245 3 275
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 5 305 4 370
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 660 1 115
407 Övrig kirurgi eller plastik 2 800 3 315 2 160
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 480 4 370
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd 1 660 1 605
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 4 400 2 945
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 1 660 870
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 8 065 3 295
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2 645 1 580
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 11 030 4 795
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 3 285 1 770
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 14 215 6 635
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3 925 2 365
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 9 550 4 175
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 9 550 5 040
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 4 880 4 115
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller i implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 3 820 1 590
435 Avlägsnande av ett implantat 1 660 1 075
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 420 195
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 905 1 900
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 905 1 280
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 770 785
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 490 3 410
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 830 4 715
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 675 3 590
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 830 4 715
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 340 340
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 225 4 975 3 565
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 100 5 770 4 295
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 355 6 930 5 390
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 930 7 210 5 875
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 320 950
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1 225 840
522 Komplicerad rotkanallokalisation 1 225 845
523 Stiftborttagning 1 660 1 230
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 5 430 3 840
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 440 1 080
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 5 230 3 675
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 5 230 3 675
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 780 2 205
606 Motorisk aktivering 690 550
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 1 660 785
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 960 1 720 635
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 720 1 010
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 770 1 240
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 720 2 495 815
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 770 2 495 1 195
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 2 275 2 595 3 430 1 595
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 3 430 4 190 1 810
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 960 575
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7 850 6 005
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 7 850 4 665
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4 390 3 290
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 980 1 580
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 810 2 285
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 965 1 955
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 915 3 575
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 3 840 2 555
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 4 130 3 505
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 855 1 090
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 1 145 605
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 770 1 545
813 Broreparation med tandteknisk insats 7 850 4 695
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 11 030 8 115
815 Sadelkrona 7 850 5 420
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 5 120 3 815
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 7 590 5 370
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 15 850 11 380
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 17 305 12 880
826 Attachments, per styck 525 100
827 Hel underkäksprotes 14 710 9 665
828 Hel överkäksprotes 14 710 9 665
829 Immediatprotes, hel käke 12 050 7 235
831 Justering av avtagbar protes 845 395
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 770 1 305
833 Rebasering av protes 5 200 2 665
834 Lagning av protes där avtryck krävs 4 345 2 030
835 Rebasering och lagning av protes 5 830 3 165
836 Komplicerad lagning av protes 6 790 3 960
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 9 805 6 840
839 Inmontering av förankringselement 5 585 3 115
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 495 2 025
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 790 4 585
847 Klammerplåt 4 265 4 130
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 960 575
850 Implantatstödd krona, en per käke 11 465 12 770 8 445
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 11 465 6 550
853 Hängande led vid implantatstödd bro 3 810 2 285
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 565 2 230
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 585 560
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 4 170 1 580
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 525 505
858 Distans inkl distansskruv, per styck 1 420 1 315
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1 245 1 120
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 52 405 33 045
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 54 630 35 085
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 58 030 36 660
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat 52 405 31 960
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 28 430 18 085
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 34 165 20 385
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 36 390 23 040
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 750 4 565
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 560 5 380
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 465 7 165
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 17 295 14 985
878 Förankringselement täckprotes, per styck 575 295
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 770 1 160
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 4 305 3 125
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 9 435 11 555 7 655
888 Fästskruv/broskruv, per styck 475 185
889 Distansskruv, per styck 815 385
892 Läkdistans, per styck 360 345
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 770 1 120
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 770 1 175
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 655 1 480
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 655 1 595
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7 850 1 240
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 7 850 1 595
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation 13 155 4 665
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona 11 465 6 950
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation 15 380 2 285
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona 11 465 4 665
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 2 060
Keramisk krona (på estetisk grund) 9 530


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet