KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 950 865
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 400 375
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 200 1 070
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 000 1 740
121 Röntgenundersökning av enskild tand 60 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 900 820
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 432 1 005
127 Röntgenundersökning, delstatus 200 195
128 Röntgenundersökning, större delstatus 350 340
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 1 000 1 000
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1 285 1 285
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning 1 575 1 575
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 860 1 860
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 700 600
161 Salivsekretionsmätning 600 625
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 400 400
163 Biopsi 1 000 995
164 Laboratoriekostnader vid patolaganatomisk diagnostik (PAD) 650 610
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 430
204 Profylaxskena, per skena 800 815
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 170 175
206 Fluorbehandling 350 350
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 200 250 300 280
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 550 530
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 850 825
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 420 410
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 800 770
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 200 1 140
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 800 1 710
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 430
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 200 175
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 500 1 075
314 Beteendemedicinsk behandling 500 495
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 470 435
322 Stegvis exkavering 1 200 1 135
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 550 530
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 050 1 035
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 550 1 560
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 100 1 035
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 800 1 715
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 300 185
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 300 3 165
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 500 4 220
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 100 1 035
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 100 2 085
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 220 4 220
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd 1 550 1 550
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 3 300 3 295
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 4 600 4 555
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 350 335
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 500 3 445
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 300 4 150
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 500 5 210
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 900 5 680
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 950 920
521 Akut endodontisk behandling 900 810
522 Komplicerad kanallokalisation 900 815
523 Stiftborttagning 1 200 1 190
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 700 3 575
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 700 3 575
603 Reponeringsskena, per skena 5 700 5 680
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 400 2 140
606 Motorisk aktivering 600 525
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 800 760
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 650 615
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 000 975
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 200 1 160
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 800 785
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 200 1 155
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 700 1 540
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 900 1 750
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 580 555
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 400 5 835
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 000 4 535
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 500 3 195
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 600 1 525
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 700 2 235
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 100 1 900
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 500 3 475
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 500 2 490
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 800 3 405
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 100 1 065
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 800 570
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 800 1 495
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 700 4 555
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 000 7 870
815 Sadelkrona 5 400 5 270
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 000 3 715
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 500 5 230
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11 500 11 135
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13 000 12 605
826 Attachments, per styck 100 100
827 Hel underkäksprotes 9 900 9 395
828 Hel överkäksprotes 9 900 9 395
829 Immediatprotes, hel käke 8 000 7 050
831 Justering av avtagbar protes 400 380
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 500 1 270
833 Rebasering av protes 2 700 2 590
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 300 1 980
835 Rebasering och lagning av protes 3 200 3 075
836 Komplicerad lagning av protes 4 100 3 865
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 800 6 670
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3 200 3 025
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 000 1 965
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 300 4 790
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 600 555
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 1 300 1 160
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 1 700 1 540
Övriga behandlingar
Blekning av enstaka tand, av estetiska skäl 1 000
Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 750


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet