KodBehandling Vårt prisReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 940 865
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 500 375
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 100 1 070
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 740 660
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 940 855
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 280 280
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 525 525
121 Röntgenundersökning av enskild tand 60 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 850 820
127 Röntgenundersökning, delstatus 200 195
128 Röntgenundersökning, större delstatus 400 340
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 600 600
161 Salivsekretionsmätning 740 625
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 430 430
204 Profylaxskena, per skena 815 815
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 175 175
206 Fluorbehandling 350 350
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 280 280
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 530 530
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 825 825
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 500 410
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 800 770
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 200 1 140
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 710 1 710
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 430 430
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 175 175
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 435 435
322 Stegvis exkavering 1 135 1 135
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 600 530
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 035 1 035
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 500 1 035
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 900 1 715
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 400 185
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 200 3 165
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 035 1 035
420 Implantat, per styck 2 855 2 855
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 9 000 3 330
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 505 1 525
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 11 000 4 725
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 690 1 710
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 13 000 6 415
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 255 2 285
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3 920 3 980
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 335 335
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 900 3 445
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 300 4 150
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 500 5 210
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 680 5 680
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 100 920
521 Akut endodontisk behandling 810 810
522 Komplicerad kanallokalisation 815 815
523 Stiftborttagning 1 190 1 190
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 710 3 710
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 800 3 575
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 800 3 575
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 150 2 140
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 700 615
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 100 975
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 300 1 160
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 000 785
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 200 1 155
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 600 1 540
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 000 1 750
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 650 555
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 600 5 835
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 700 4 535
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 195 3 195
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 550 1 525
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 235 2 235
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 100 1 900
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 065 1 065
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 650 570
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 495 1 495
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 555 4 555
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 750 3 715
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 250 5 230
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11 135 11 135
827 Hel underkäksprotes 10 000 9 395
828 Hel överkäksprotes 10 000 9 395
829 Immediatprotes, hel käke 8 000 7 050
831 Justering av avtagbar protes 380 380
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 300 1 270
833 Rebasering av protes 2 600 2 590
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 100 1 980
835 Rebasering och lagning av protes 3 300 3 075
836 Komplicerad lagning av protes 3 900 3 865
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 670 6 670
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8 300 8 225
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 8 100 6 380
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 235 2 235
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 175 2 175
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 14 600 14 600
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 285 285
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 600 1 160
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 600 1 540
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 14 000 4 535
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 6 675 6 765
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 4 470 4 535
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 3 000
Tandskydd, per käke 1 700
Intyg 450
Fastsättning av tandsmycke, inklusive smycke 600
Uteblivande 400
Sent återbud 400


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet