KodBehandling Vårt prisReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 920 845
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 500 370
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 055 1 055
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 690 635
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 920 825
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 270 270
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 545 510
121 Röntgenundersökning av enskild tand 55 55
123 Röntgenundersökning, helstatus 805 805
127 Röntgenundersökning, delstatus 195 195
128 Röntgenundersökning, större delstatus 335 335
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 615 595
161 Salivsekretionsmätning 690 600
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 435 415
204 Profylaxskena, per skena 795 795
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 170 170
206 Fluorbehandling 340 340
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 270 270
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 500 500
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 795 795
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 500 405
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 800 760
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 200 1 125
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 685 1 685
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 415
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 165 165
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485 420
322 Stegvis exkavering 1 115 1 115
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 600 500
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 015 1 015
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 500 1 025
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 900 1 690
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 400 185
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 120 3 120
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 025 1 025
420 Implantat, per styck 2 815 2 815
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 9 000 3 620
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 505 1 505
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 11 000 4 830
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 690 1 690
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 13 000 6 665
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 255 2 255
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3 920 3 920
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 325 325
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 700 3 395
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 300 4 095
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 400 5 135
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 600 5 600
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 100 905
521 Akut endodontisk behandling 800 800
522 Komplicerad kanallokalisation 805 805
523 Stiftborttagning 1 170 1 170
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 660 3 660
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 530 3 530
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 530 3 530
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 110 2 110
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 750 605
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 100 960
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 200 1 145
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 000 775
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 200 1 140
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 520 1 515
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 725 1 725
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 590 545
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 200 5 755
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 600 4 470
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 150 3 150
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 505 1 505
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 205 2 205
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 000 1 875
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 050 1 050
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 600 560
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 470 1 470
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 490 4 490
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 660 3 660
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 160 5 160
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 975 10 975
827 Hel underkäksprotes 9 500 9 270
828 Hel överkäksprotes 9 500 9 270
829 Immediatprotes, hel käke 7 500 6 950
831 Justering av avtagbar protes 375 375
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 255 1 255
833 Rebasering av protes 2 555 2 555
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 000 1 950
835 Rebasering och lagning av protes 3 100 3 035
836 Komplicerad lagning av protes 3 900 3 810
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 575 6 575
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8 105 8 105
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 8 105 6 285
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 205 2 205
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 145 2 145
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 14 390 14 390
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 280 280
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 200 1 145
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 200 1 515
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 14 000 4 470
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 6 675 6 675
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 4 470 4 470
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 3 000
Tandskydd, per käke 1 700
Intyg 450
Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 350
Uteblivande 400
Sent återbud 400


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet