KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 895 830
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 450 365
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 035 1 035
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 705 1 705
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 650 610
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 895 805
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 290 255
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 640 480
121 Röntgenundersökning av enskild tand 90 55
122 Röntgenundersökning, delstatus 280 235
123 Röntgenundersökning, helstatus 795 795
124 Panoramaröntgenundersökning 655 520
125 Röntgenundersökning, extraoral 510 510
126 Röntgenundersökning, omfattande 965 965
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 925 965
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1 205 1 255
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning 1 480 1 540
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 760 1 825
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 750 620
161 Salivsekretionsmätning 575 570
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 370 320
163 Biopsi 1 040 960
164 Laboratoriekostnader vid patolaganatomisk diagnostik (PAD) 590 525
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 465 490 435
204 Profylaxskena, per skena 800 765
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 210 280 160
206 Fluorbehandling 435 460 320
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 160 270 350 255
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 520 475
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 760 755
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 475 400
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 850 745
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 200 1 105
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 730 1 650
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 485 515 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 215 255 160
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 925 980
314 Beteendemedicinsk behandling 405 455
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 530 560 485
322 Stegvis exkavering 1 190 1 095
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 565 815 475
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 045 1 100 960
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 500 1 570 1 425
362 Lustgassedering, per gång 755 825
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 235 1 005
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 960 1 660
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 210 180
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 695 3 060
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 525 4 080
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 005 1 005
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 100 2 010
420 Implantat, per styck 3 700 2 620
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 5 655 3 525
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 895 1 465
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 6 590 4 695
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 120 1 645
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 9 000 6 480
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3 050 2 195
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 4 725 3 875
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle 6 315 4 665
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3 960 3 840
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd 1 530 1 475
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2 950 2 450
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2 395 1 825
435 Avlägsnande av ett implantat 1 105 1 005
436 Avlägsnande av implantat, enkel 195 180
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2 750 2 485
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 845 3 515
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3 760 3 350
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 125 4 560
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 125 4 560
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1 805 1 805
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1 350 1 220
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 920 735
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 350 315
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 325 4 935 3 325
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 055 5 655 4 005
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 345 6 945 5 030
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 555 7 155 5 485
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 300 890
521 Akut endodontisk behandling 1 070 785
522 Komplicerad kanallokalisation 990 785
523 Stiftborttagning 1 150 1 150
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 835 3 590
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 125 1 010
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 790 3 420
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 790 3 420
603 Reponeringsskena, per skena 5 170 5 170
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 420 2 110
606 Motorisk aktivering 480 480
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 735 735
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 950 1 100 595
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 260 1 380 945
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 540 1 670 1 125
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 150 1 380 760
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 535 1 675 1 115
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 895 2 100 1 490
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 990 2 200 1 695
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 600 540
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 500 7 815 5 710
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 250 7 400 4 395
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 640 4 150 3 095
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 690 1 470
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 050 3 500 2 190
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 010 1 750
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 370 3 370
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 465 2 350
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 300 3 300
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 275 990
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 990 550
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 445 1 445
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 425 4 425
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7 650 7 650
815 Sadelkrona 5 145 5 145
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 010 3 680
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 565 5 110
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12 955 10 870
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13 845 12 285
826 Attachments, per styck 95 95
827 Hel underkäksprotes 11 200 9 080
828 Hel överkäksprotes 11 200 9 080
829 Immediatprotes, hel käke 9 265 6 885
831 Justering av avtagbar protes 450 370
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 455 1 240
833 Rebasering av protes 2 820 2 520
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 420 1 945
835 Rebasering och lagning av protes 3 475 2 980
836 Komplicerad lagning av protes 4 165 3 830
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 510 6 510
839 Inmontering av förankringselement, per käke 2 945 2 945
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 910 1 910
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 315 5 315
847 Klammerplåt 3 830 3 830
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 535 535
850 Implantatförankrad krona, en per käke 9 890 10 500 7 780
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 7 320 8 450 6 000
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 3 200 3 800 2 190
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 270 2 120
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 435 435
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 190 1 160
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 860 1 155
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 380 380
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 44 000 31 440
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 46 850 33 400
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 48 900 34 905
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 42 850 30 435
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 21 150 17 180
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 24 600 19 175
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 25 300 21 790
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 3 150 3 105
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 3 500 3 440
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 4 160 4 055
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 15 750 14 010
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 280 280
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2 450 2 090
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 280 1 085
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3 500 3 185
883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 5 575 5 575
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 11 750 10 215
888 Fästskruv, per styck 275 180
889 Centrumskruv, per styck 680 625
Tandreglering
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 8 825 8 825
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år 13 255 13 255
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 16 485 16 485
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 19 425 19 425
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 24 065 24 065
905 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år 18 690 18 690
906 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 21 920 21 920
907 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 25 155 25 155
908 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år 30 290 30 290
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 500 1 125
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 500 1 490
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 6 770 4 395
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 9 890 6 585
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår 6 770 2 190
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 9 890 4 395
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka 20 000 10 980
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 20 000 6 585
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 1 725
Blekning av enstaka tand 1 950
Tandskydd, per käke 2 600
Intyg 1 280 1 920 2 565
Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 520
Uteblivande 550 1 000
Sent återbud 550 1 000
Snarkskena/sömnapnéskena 8 905 9 955
Keramisk krona (på estetisk grund) 8 200
ClearSmile Aligner, per käke, <13 Aligners 23 000
ClearSmile Aligner, per käke, <13 Aligners 20 000
ClearSmile Aligner, per käke, <24 Aligners 33 000
ClearSmile Aligner, per käke, <24 Aligners 33 000
ClearSmile Aligner, per käke, >= 24 Aligners 38 000
ClearSmile Aligner, per käke, >= 24 Aligners 45 000
ClearSmile Brace, båda käkar 47 000
ClearSmile Brace, båda käkar 46 000
ClearSmile Brace, båda käkar 46 000
ClearSmile Brace, en käke 29 000
ClearSmile Brace, en käke 28 500
ClearSmile Brace, en käke 28 500
Inman Aligner, en käke 20 000
Inman Aligner, en käke 23 000 23 750
Inman Aligner, en käke 23 000 23 750


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet