KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 750 1 020 970
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 375 780 420
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 350 1 195
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 980 1 955
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 160 65
123 Röntgenundersökning, helstatus 1 350 915
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 560 1 120
127 Röntgenundersökning, delstatus 620 220
128 Röntgenundersökning, större delstatus 830 380
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 2 570 1 115
132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 2 875 1 440
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 3 220 1 765
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 3 495 2 095
141 Analoga studiemodeller för behandlingsplanering 1 040 665
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 1 040 480
161 Salivsekretionsmätning 830 720
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 520 500
163 Biopsi 1 870 1 190
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 730 730
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 520 495
204 Profylaxskena, per skena 1 350 915
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 260 205
206 Fluorbehandling 440 405
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 210 420 320
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 830 615
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 1 250 950
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 780 460
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 1 350 860
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 2 080 1 275
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 290 1 905
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 470 495
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 210 200
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 250 1 240
314 Beteendemedicinsk behandling 520 575
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 620 500
322 Stegvis exkavering 1 870 1 265
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 940 615
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 460 1 195
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 2 080 1 800
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 870 1 205
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 390 1 710
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 1 040 480
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 4 160 3 535
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 5 200 4 135
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 870 1 205
407 Övrig kirurgi eller plastik 2 290 2 330
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 580 4 715
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd 1 870 1 535
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 1 000 940
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 4 370 3 180
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 7 490 10 712 3 560
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2 080 1 705
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 8 420 11 650 5 175
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 500 1 910
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 9 980 13 200 7 160
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3 430 2 555
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 5 410 4 505
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 7 280 5 440
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 4 370 4 445
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller i implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 660 1 520
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 700 2 665
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 080 1 985
433 Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 560 1 030
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 830 830
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 2 080 1 975
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 660 1 335
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 830 750
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 740 3 685
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 5 200 5 090
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 950 3 880
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 5 100 5 480
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 5 202 365
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 550 3 845
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 250 4 635
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 550 5 820
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 860 6 345
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 2 180 1 025
521 Akut trepanation och kavumextirpation 2 180 905
522 Komplicerad rotkanallokalisation 1 250 910
523 Stiftborttagning 1 250 1 330
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4 780 4 145
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 580 3 965
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 580 3 965
603 Reponeringsskena, per skena 6 140 6 310
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 600 2 380
606 Motorisk aktivering 620 605
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 1 040 845
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 1 040 685
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 460 1 090
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 770 1 335
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 250 880
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 770 1 290
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 2 050 1 720
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 080 1 955
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 620 545
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7 900 6 485
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 7 900 5 035
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 950 3 555
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 980 1 705
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 910 2 465
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 500 2 110
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 160 3 855
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 700 2 760
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 3 760 3 785
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 350 1 180
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 1 250 655
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 610 1 670
813 Broreparation med tandteknisk insats 5 100 5 070
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 840 8 760
815 Sadelkrona 7 800 5 850
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 370 4 120
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 450 5 800
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 13 000 12 285
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 14 040 13 905
826 Attachments, per styck 310 105
827 Hel underkäksprotes 11 960 10 435
828 Hel överkäksprotes 11 960 10 435
829 Immediatprotes, hel käke 9 880 7 815
831 Justering av avtagbar protes 830 425
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 660 1 410
833 Rebasering av protes 3 020 2 880
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 600 2 195
835 Rebasering och lagning av protes 3 640 3 415
836 Komplicerad lagning av protes 4 370 4 275
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 070 7 385
839 Inmontering av förankringselement 3 330 3 360
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 080 2 105
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 720 4 800
847 Klammerplåt 4 260 4 460
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 620 620
850 Implantatstödd krona, en per käke 10 090 8 820
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 10 090 6 835
853 Hängande led vid implantatstödd bro 2 910 2 465
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 340 2 410
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 620 605
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 660 1 645
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 520 545
858 Distans inkl distansskruv, per styck 1 400 1 420
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1 200 1 210
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 40 040 35 675
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 43 160 37 875
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 45 240 39 575
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat 39 000 34 505
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 19 450 19 525
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 22 360 22 010
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 24 440 24 870
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 780 4 925
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 620 5 805
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 490 7 735
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 15 600 16 180
878 Förankringselement täckprotes, per styck 310 315
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 350 1 250
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 6 240 3 375
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 10 920 8 265
888 Fästskruv/broskruv, per styck 210 200
889 Distansskruv, per styck 730 420
892 Läkdistans, per styck 830 370
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 560 1 210
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 560 1 265
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 660 1 600
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 770 1 720
897 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 2 670 2 665
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7 900 1 335
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 7 900 1 720
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation 13 940 17 150 5 035
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona 10 090 7 500
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation 13 990 17 150 2 465
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona 10 090 5 035
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 1 800
Blekning av enstaka tand 1 500
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke, av odontologiska skäl 3 600
Blekning av enstaka tand, av odontologiska skäl. 1 500
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke, av estetiska skäl 3 600
Blekning av enstaka tand, av estetiska skäl 1 500
Tandskydd, per käke 2 800
Recept
Intyg 500
Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 400
Uteblivande 400
Sent återbud 400
Snarkskena/sömnapnéskena 8 840
Skalfasad (på estetisk indikation) 7 900
Keramisk krona (på estetisk grund) 7 900


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet