KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 935 1 100 865
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 500 375
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 100 1 070
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 705 1 740
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 610 660
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 805 855
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 255 280
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 545 525
121 Röntgenundersökning av enskild tand 80 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 925 820
127 Röntgenundersökning, delstatus 250 195
128 Röntgenundersökning, större delstatus 400 340
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 650 600
161 Salivsekretionsmätning 675 625
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 350 400
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 435 430
204 Profylaxskena, per skena 950 815
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 188 175
206 Fluorbehandling 330 350
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 500 410
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 800 770
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 610 1 140
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 460 430
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 210 175
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 980 1 075
314 Beteendemedicinsk behandling 500 495
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485 435
322 Stegvis exkavering 1 225 1 135
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 530 600 530
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 100 1 035
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 425 1 560
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 400 1 035
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 975 1 715
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 350 185
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 200 3 165
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 070 4 220
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 005 2 085
420 Implantat, per styck 4 691 2 855
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 525 3 330
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd 1 475 1 535
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 340 335
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 950 3 445
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 500 4 150
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 500 5 210
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 700 5 680
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 200 920
521 Akut endodontisk behandling 1 200 810
522 Komplicerad kanallokalisation 885 815
523 Stiftborttagning 1 200 1 190
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4 200 3 710
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 600 1 045
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 700 3 575
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 700 3 575
603 Reponeringsskena, per skena 5 165 5 680
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 600 2 140
606 Motorisk aktivering 650 525
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 900 760
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 800 615
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 120 975
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 410 1 160
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 100 785
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 425 1 155
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 635 1 540
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 780 1 750
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 540 555
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 260 5 835
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 025 4 535
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 400 3 195
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 465 1 525
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 650 2 235
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 900 1 900
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 635 3 475
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 500 2 490
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 290 3 405
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 200 1 065
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 850 570
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 455 1 495
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 420 4 555
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 300 7 870
815 Sadelkrona 5 130 5 270
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 000 3 715
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 300 5 230
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11 135 11 135
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 605 12 605
827 Hel underkäksprotes 9 550 9 395
828 Hel överkäksprotes 9 550 9 395
829 Immediatprotes, hel käke 8 200 7 050
831 Justering av avtagbar protes 450 380
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 450 1 270
833 Rebasering av protes 2 900 2 590
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 550 1 980
835 Rebasering och lagning av protes 3 325 3 075
836 Komplicerad lagning av protes 4 000 3 865
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 700 6 670
839 Inmontering av förankringselement, per käke 2 940 3 025
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 910 1 965
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 300 4 790
847 Klammerplåt 3 820 4 015
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 535 555
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8 500 8 225
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 8 500 6 380
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 500 2 235
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 600 2 175
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 475 550
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 995 1 425
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 500 495
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 350 1 275
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 48 075 32 325
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 49 111 34 335
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 50 146 35 885
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 47 075 31 280
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 16 975 17 600
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 20 500 19 840
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 21 500 22 425
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 3 065 4 475
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 3 395 5 275
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 4 270 7 035
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 13 905 14 600
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 400 285
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2 500 2 155
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 2 600 1 120
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3 300 2 940
883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 5 550 5 695
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 10 850 10 505
888 Fästskruv, per styck 200 180
889 Centrumskruv, per styck 700 375
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 025 1 160
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 025 1 540
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 9 405 4 535
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 8 200 6 765
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår 9 500 2 235
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 8 000 4 535
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 2 000
Intyg 600
Uteblivande 1 400
Sent återbud 700


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet