KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 895 830
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 550 365
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 070 1 035
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 770 1 705
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 650 610
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 895 805
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 290 255
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 640 480
121 Röntgenundersökning av enskild tand 75 55
122 Röntgenundersökning, delstatus 260 235
123 Röntgenundersökning, helstatus 806 795
124 Panoramaröntgenundersökning 655 520
126 Röntgenundersökning, omfattande 995 965
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 620 620
161 Salivsekretionsmätning 592 570
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 320 320
163 Biopsi 960 960
164 Laboratoriekostnader vid patolaganatomisk diagnostik (PAD) 525 525
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 465 435
204 Profylaxskena, per skena 765 765
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 200 160
206 Fluorbehandling 398 320
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 270 255
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 520 475
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 780 755
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 430 400
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 830 745
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 607 1 105
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 730 1 650
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 465 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 180 160
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 980 980
314 Beteendemedicinsk behandling 455 455
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 505 485
322 Stegvis exkavering 1 130 1 095
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 520 475
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 005 960
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 435 1 425
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 200 1 005
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 900 1 660
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 210 180
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 685 3 060
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 505 4 080
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 015 1 005
420 Implantat, per styck 3 738 2 620
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 5 640 3 525
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 885 1 465
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 6 575 4 695
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 110 1 645
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 8 975 6 480
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3 040 2 195
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 4 715 3 875
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle 6 305 4 665
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3 950 3 840
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd 1 530 1 475
435 Avlägsnande av ett implantat 1 105 1 005
436 Avlägsnande av implantat, enkel 195 180
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2 740 2 485
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 840 3 515
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3 750 3 350
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 115 4 560
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 115 4 560
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 425 315
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 575 3 325
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 150 4 005
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 255 5 030
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 569 5 485
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 120 890
521 Akut endodontisk behandling 990 785
522 Komplicerad kanallokalisation 933 785
523 Stiftborttagning 1 150 1 150
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 805 3 590
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 125 1 010
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 700 3 420
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 700 3 420
603 Reponeringsskena, per skena 4 965 5 170
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 550 2 110
606 Motorisk aktivering 485 480
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 740 735
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 685 595
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 045 945
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 330 1 125
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 035 760
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 440 1 115
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 810 1 490
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 900 1 695
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 565 540
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 000 6 500 8 125 5 710
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 000 5 500 6 875 4 395
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 400 3 095
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 485 1 470
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 350 2 850 3 565 2 190
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 610 1 910 1 750
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 594 3 370
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 346 2 350
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 290 3 300
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 224 990
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 663 550
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 443 1 445
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 417 4 425
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7 650 7 650
815 Sadelkrona 5 145 5 145
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 840 3 680
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 525 5 110
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12 250 10 870
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 750 12 285
826 Attachments, per styck 95 95
827 Hel underkäksprotes 10 200 9 080
828 Hel överkäksprotes 10 200 9 080
829 Immediatprotes, hel käke 8 670 6 885
831 Justering av avtagbar protes 425 370
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 335 1 240
833 Rebasering av protes 2 530 2 520
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 050 1 945
835 Rebasering och lagning av protes 3 162 2 980
836 Komplicerad lagning av protes 3 876 3 830
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 140 6 510
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3 029 2 945
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 910 1 910
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 315 5 315
847 Klammerplåt 3 830 3 830
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 535 535
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8 410 8 976 7 780
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 6 565 6 834 6 000
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 145 2 650 2 190
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 120 2 120
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 435 435
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 160 1 160
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 830 1 155
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 380 380
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 43 450 31 440
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 46 400 33 400
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 48 400 34 905
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 42 450 30 435
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 20 900 17 180
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 24 200 19 175
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 24 700 21 790
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 3 100 3 105
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 3 450 3 440
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 4 105 4 055
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 15 650 14 010
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 350 280
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2 450 2 090
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 280 1 085
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3 490 3 185
883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 5 550 5 575
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 11 550 10 215
888 Fästskruv, per styck 275 180
889 Centrumskruv, per styck 665 625
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 050 6 500 1 125
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 050 6 500 1 490
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 6 720 4 395
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 9 840 6 585
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår 6 720 2 190
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 9 840 4 395
Övriga behandlingar
Uteblivande 500
Sent återbud 500


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet