KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 865 925 990 865
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 220 425 550 375
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 750 1 160 1 600 1 070
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 870 2 300 1 740
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 725 660
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 910 855
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 200 300 340 280
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 305 395 570 525
121 Röntgenundersökning av enskild tand 70 75 80 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 850 925 820
124 Panoramaröntgenundersökning 605 640 530
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 180 1 450 1 005
127 Röntgenundersökning, delstatus 150 230 450 195
128 Röntgenundersökning, större delstatus 500 620 340
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 410 680 600
161 Salivsekretionsmätning 635 625
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 400 400
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 235 460 430
204 Profylaxskena, per skena 850 815
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 175 230 270 175
206 Fluorbehandling 350 440 610 350
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 235 320 430 280
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 530 745 835 530
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 825 1 060 825
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 275 445 525 410
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 810 920 770
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 200 1 610 1 900 1 140
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 900 2 075 1 710
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 225 295 465 430
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 185 200 175
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 080 1 075
314 Beteendemedicinsk behandling 500 495
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 475 530 620 435
322 Stegvis exkavering 1 135 1 135
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 770 840 1 050 530
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 835 1 050 1 260 1 035
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 585 1 560
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 115 1 195 1 310 1 035
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 800 1 900 2 130 1 715
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 190 510 660 185
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 700 3 900 3 165
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 400 4 700 4 220
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 115 1 180 1 300 1 035
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 110 2 085
420 Implantat, per styck 4 500 4 850 2 855
435 Avlägsnande av ett implantat 1 130 1 330 1 035
436 Avlägsnande av implantat, enkel 220 320 185
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 380 335
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 800 4 100 3 445
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 410 4 900 4 150
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 500 6 100 5 210
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 060 6 600 5 680
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 005 1 200 920
521 Akut endodontisk behandling 930 1 000 810
522 Komplicerad kanallokalisation 885 980 815
523 Stiftborttagning 820 1 200 1 400 1 190
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 820 3 575
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 820 3 575
603 Reponeringsskena, per skena 5 700 5 680
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 500 2 140
606 Motorisk aktivering 600 570 525
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 860 950 760
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 720 850 615
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 975 1 100 975
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 160 1 400 1 160
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 785 900 975 785
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 155 1 370 1 155
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 540 1 725 1 540
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 750 2 000 1 750
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 555 650 555
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 750 7 050 7 350 5 835
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 250 6 550 6 850 4 535
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 275 3 710 4 000 3 195
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 525 1 730 1 830 1 525
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 900 3 100 3 450 2 235
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 900 2 160 2 430 1 900
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 425 3 800 4 100 3 475
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 525 2 860 2 490
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 500 3 405
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 400 1 065
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 650 875 570
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 495 1 850 1 495
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 555 5 200 4 555
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 435 10 500 7 870
815 Sadelkrona 6 350 6 550 5 270
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 200 4 300 3 715
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 620 5 750 5 230
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12 530 13 030 11 135
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13 800 14 500 12 605
826 Attachments, per styck 110 125 100
827 Hel underkäksprotes 10 300 10 600 9 395
828 Hel överkäksprotes 10 300 10 600 9 395
829 Immediatprotes, hel käke 8 000 8 900 7 050
831 Justering av avtagbar protes 295 400 500 380
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 370 1 570 1 270
833 Rebasering av protes 2 750 2 900 2 590
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 200 3 100 1 980
835 Rebasering och lagning av protes 3 550 4 150 3 075
836 Komplicerad lagning av protes 4 200 4 500 3 865
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 950 7 200 6 670
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3 200 3 600 3 025
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 000 2 200 1 965
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 375 5 600 4 790
847 Klammerplåt 4 100 4 300 4 015
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 565 650 555
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8 900 10 300 11 350 8 225
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9 300 10 350 6 380
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 250 3 150 3 350 2 235
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 375 2 485 2 175
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 600 550
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 450 1 590 1 425
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 500 495
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 2 000 2 200 1 275
859 Integrerad distans/kopplingskomponent 2 900 3 100 1 090
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 42 405 32 325
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 46 755 34 335
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 51 190 35 885
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 41 455 31 280
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 20 600 17 600
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 25 600 19 840
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 28 000 22 425
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 4 500 4 800 4 475
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 5 300 5 500 5 275
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 7 100 8 200 7 035
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 15 000 17 000 14 600
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 300 400 285
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2 400 2 155
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 250 1 500 1 120
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3 400 3 700 2 940
883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 5 900 6 200 5 695
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 12 000 13 500 10 505
888 Fästskruv, per styck 275 355 180
889 Centrumskruv, per styck 650 700 375
892 Läkdistans, per styck 450 335
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 750 7 050 7 350 1 160
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 750 7 050 7 350 1 540
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 12 500 12 980 6 765
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 12 500 12 980 4 535
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka 11 900 12 970 11 300
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 7 015 7 590 6 765
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 2 900
Blekning av enstaka tand 1 600
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke, av odontologiska skäl 2 900
Blekning av enstaka tand, av odontologiska skäl. 1 600
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke, av estetiska skäl 2 900
Blekning av enstaka tand, av estetiska skäl 1 600
Tandskydd, per käke 2 000
Recept 75
Intyg 410
Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 500
Uteblivande 350 550
Sent återbud 350 550
Snarkskena/sömnapnéskena 6 000 7 000
Skalfasad (på estetisk indikation) 7 350 7 500
Keramisk krona (på estetisk grund) 7 350 7 500


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet