KodBehandling Vårt prisReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 950 885
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 420 385
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 125 1 090
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 875 1 775
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 805 675
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 915 875
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 320 285
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 580 535
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 65 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 845 835
124 Panoramaröntgenundersökning 570 540
125 Röntgenundersökning, extraoral 555 530
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 050 1 020
127 Röntgenundersökning, delstatus 210 200
128 Röntgenundersökning, större delstatus 360 345
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 730 605
161 Salivsekretionsmätning 620 640
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 340 400
163 Biopsi 1 140 1 080
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 565 610
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 460 440
204 Profylaxskena, per skena 830 830
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 205 180
206 Fluorbehandling 360 360
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 300 285
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 540 545
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 840 840
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 460 420
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 845 785
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 200 1 160
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 755 1 735
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 510 440
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 180 175
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 095 1 100
314 Beteendemedicinsk behandling 505 505
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 445 440
322 Stegvis exkavering 1 235 1 155
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 560 545
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 090 1 055
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 630 1 595
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 200 1 055
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 925 1 570
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 230 190
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 3 420 3 220
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 470 4 300
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 200 1 055
407 Övrig kirurgi eller plastik 2 245 2 125
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 390 4 295
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd 1 610 1 575
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 4 370 2 900
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 7 650 3 240
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 605 1 555
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 9 690 4 720
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 140 1 745
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 11 220 6 525
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 675 2 330
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 5 115 4 105
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 6 830 4 960
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 4 235 4 050
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller i implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 630 1 560
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 705 2 610
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 030 1 945
435 Avlägsnande av ett implantat 1 200 1 055
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 205 190
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 3 750 1 870
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 3 750 1 260
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 775 770
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 425 3 355
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 740 4 635
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 610 3 530
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 740 4 635
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 345 335
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 990 3 505
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 715 4 225
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 670 5 300
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 985 5 780
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 980 935
521 Akut trepanation och kavumextirpation 935 825
522 Komplicerad rotkanallokalisation 905 830
523 Stiftborttagning 1 250 1 210
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4 070 3 775
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 080 1 065
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 640 3 615
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 640 3 615
603 Reponeringsskena, per skena 5 830 5 750
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 395 2 170
606 Motorisk aktivering 535 535
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 900 770
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 730 625
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 070 990
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 285 1 215
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 925 800
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 285 1 175
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 655 1 565
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 820 1 780
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 580 565
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 600 5 910
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 200 4 590
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 540 3 240
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 820 1 555
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 650 2 250
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 030 1 925
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 965 3 515
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 785 2 515
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 3 600 3 450
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 2 140 1 075
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 750 595
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 605 1 520
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 745 4 620
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 165 7 980
815 Sadelkrona 6 600 5 330
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 080 3 755
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 515 5 285
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 12 065 11 200
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13 215 12 675
826 Attachments, per styck 210 100
827 Hel underkäksprotes 10 195 9 510
828 Hel överkäksprotes 10 195 9 510
829 Immediatprotes, hel käke 8 160 7 120
831 Justering av avtagbar protes 465 385
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 360 1 285
833 Rebasering av protes 2 840 2 625
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 390 2 000
835 Rebasering och lagning av protes 3 280 3 115
836 Komplicerad lagning av protes 4 190 3 900
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 100 6 735
839 Inmontering av förankringselement 3 225 3 065
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 150 1 990
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 815 4 540
847 Klammerplåt 4 120 4 065
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 665 565
850 Implantatstödd krona, en per käke 9 080 8 310
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 7 750 6 445
853 Hängande led vid implantatstödd bro 2 675 2 250
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 305 2 195
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 680 550
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 370 1 565
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 570 495
858 Distans inkl distansskruv, per styck 2 355 1 295
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1 115 1 105
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 43 935 32 535
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 46 080 34 545
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 51 440 36 095
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat 46 080 31 470
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 19 500 17 805
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 22 505 20 070
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 26 790 22 680
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5 360 4 495
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 895 5 295
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 345 7 055
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 16 075 14 750
878 Förankringselement täckprotes, per styck 535 290
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 390 1 140
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 6 160 3 075
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 11 340 7 535
888 Fästskruv/broskruv, per styck 270 185
889 Distansskruv, per styck 380 380
892 Läkdistans, per styck 345 340
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 120 1 100
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 180 1 155
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 485 1 455
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 595 1 565
Tandreglering
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 9 335 9 250
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 14 015 13 880
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 17 425 17 270
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 20 535 20 345
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 25 435 25 205
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 19 775 19 580
906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 23 185 22 965
907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 26 595 26 350
908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 32 025 31 730
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 730 1 215
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 730 1 565
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation 13 260 4 590
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona 10 200 6 840
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation 13 260 2 250
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona 10 200 4 590
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro 11 595 11 430
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 6 945 6 840
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 2 675
Blekning av enstaka tand 1 320
Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 520
Uteblivande 360
Sent återbud 360
Blekning av två käkar med individuellt framställda blekskenor 3 500


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet