KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 825
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 395 365
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 035 1 200 1 035
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 705 1 705
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 650 610
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 845 805
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 395 255
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 565 480
121 Röntgenundersökning av enskild tand 60 55
122 Röntgenundersökning, delstatus 270 235
123 Röntgenundersökning, helstatus 895 790
124 Panoramaröntgenundersökning 520 520
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 750 615
161 Salivsekretionsmätning 600 570
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 435 435
204 Profylaxskena, per skena 1 030 760
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 160 160
206 Fluorbehandling 430 320
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 425 395
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 785 745
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 650 1 610
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 160 160
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485 485
322 Stegvis exkavering 1 095 1 095
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 490 470
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 990 960
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 725 1 425
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 250 1 005
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 875 1 655
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 180 180
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 650 3 050
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 005 1 005
420 Implantat, per styck 3 500 2 545
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 4 995 3 510
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 7 295 4 680
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 9 995 6 455
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4 860 3 830
435 Avlägsnande av ett implantat 1 100 1 005
436 Avlägsnande av implantat, enkel 300 180
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2 475 2 475
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 315 315
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 510 3 310
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 230 3 990
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 215 5 015
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 665 5 465
521 Akut endodontisk behandling 790 780
522 Komplicerad kanallokalisation 795 785
523 Stiftborttagning 1 200 1 145
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 800 3 415
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 800 3 415
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 305 2 105
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 850 735
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 1 260 595
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 380 940
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 380 1 870 2 400 1 120
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 260 760
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 380 1 115
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 380 1 870 1 490
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 750 1 690
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 700 6 900 5 730
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 500 6 700 4 350
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 800 1 465
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 850 2 195
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 820 545
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 230 3 670
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 850 5 090
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12 350 10 695
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13 750 12 085
827 Hel underkäksprotes 9 950 9 010
828 Hel överkäksprotes 9 950 9 010
829 Immediatprotes, hel käke 8 250 6 820
831 Justering av avtagbar protes 450 370
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 550 1 235
833 Rebasering av protes 2 890 2 515
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 710 1 940
835 Rebasering och lagning av protes 3 680 2 975
836 Komplicerad lagning av protes 4 370 3 810
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 910 1 910
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8 900 9 900 7 695
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 8 500 5 930
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 850 2 195
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 4 070 3 185
Utbytesåtgärder
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 8 495 4 350
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 8 900 9 900 6 545
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår 8 495 2 195
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 1 650
Fastsättning av tandsmycke, inklusive smycke 900
Skalfasad (på estetisk indikation) 7 300
Uteblivanden och återbud senare än två vardagar före avtalad tid debiteras per timme. 1 250


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet