KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 825
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 410 365
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 050 1 035
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 875 1 705
121 Röntgenundersökning av enskild tand 70 55
122 Röntgenundersökning, delstatus 300 235
123 Röntgenundersökning, helstatus 970 790
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 675 615
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 435
204 Profylaxskena, per skena 810 760
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 450 395
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 790 745
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 700 1 610
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 460 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 210 160
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 620 485
322 Stegvis exkavering 1 200 1 095
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 655 470
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 025 960
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 575 1 425
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 005 1 510 1 005
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 810 1 655
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 215 180
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 780 3 050
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 685 4 070
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 220 1 005
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 3 610 2 005
420 Implantat, per styck 4 460 2 545
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 8 015 3 510
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2 085 1 455
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 9 555 4 680
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 455 1 635
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 13 500 6 455
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 850 2 190
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 5 010 3 865
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle 6 795 4 635
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3 940 3 830
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd 1 315 1 475
435 Avlägsnande av ett implantat 1 380 1 005
436 Avlägsnande av implantat, enkel 320 180
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2 650 2 475
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 4 115 3 510
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 4 110 3 340
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 775 4 555
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 885 4 555
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 640 3 310
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 415 3 990
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 505 5 015
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 995 5 465
521 Akut endodontisk behandling 915 780
522 Komplicerad kanallokalisation 915 785
523 Stiftborttagning 1 395 1 145
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4 915 3 580
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 230 1 010
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 840 3 415
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 830 3 415
603 Reponeringsskena, per skena 5 470 5 165
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 410 2 105
606 Motorisk aktivering 510 480
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 750 735
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 595 740 940 595
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 940 1 145 1 350 940
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 120 1 440 1 670 1 120
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 760 905 1 110 760
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 115 1 495 1 815 1 115
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 490 1 890 2 060 1 490
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 690 2 065 2 310 1 690
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 600 535
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 470 7 070 5 730
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 440 6 070 4 350
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 290 3 085
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 820 1 465
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 900 2 195
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 035 1 745
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 40 015 3 355
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 400 2 315
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 570 3 290
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 670 985
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 540 725 545
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 535 1 445
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 775 4 420
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 235 7 635
815 Sadelkrona 6 470 5 130
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 000 3 670
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 800 5 090
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12 210 10 695
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13 450 12 085
827 Hel underkäksprotes 10 335 9 010
828 Hel överkäksprotes 10 335 9 010
829 Immediatprotes, hel käke 8 715 6 820
831 Justering av avtagbar protes 445 370
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 500 1 235
833 Rebasering av protes 2 930 2 515
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 700 1 940
835 Rebasering och lagning av protes 3 715 2 975
836 Komplicerad lagning av protes 4 340 3 810
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 055 6 480
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3 590 2 940
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 860 1 910
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 400 5 300
847 Klammerplåt 4 200 3 820
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 675 535
850 Implantatförankrad krona, en per käke 9 950 7 695
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 8 745 5 930
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 810 2 195
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 310 2 095
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 450 425
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 570 1 155
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 2 220 1 125
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 395 375
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 55 245 31 085
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 58 545 32 990
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 61 850 34 455
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 50 845 30 075
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 28 785 16 975
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 33 005 18 920
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 37 075 21 480
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 3 940 3 065
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 4 440 3 395
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 5 000 4 000
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 21 115 13 905
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 545 275
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2 240 2 090
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 270 1 085
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3 525 3 185
883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 5 615 5 550
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 11 625 10 160
888 Fästskruv, per styck 450 175
889 Centrumskruv, per styck 885 605
890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat 9 950 6 505
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 470 7 070 1 120
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 470 7 070 1 490
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 12 475 4 350
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 9 950 6 545
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår 12 475 2 195
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 9 950 4 350
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 1 700


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet