KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 1 350 1 500 1 750 845
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 370 495 370
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 055 1 350 1 500 1 055
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 750 2 250 2 750 1 725
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 1 350 1 500 635
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 1 350 1 500 825
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 270 350 270
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 545 625 510
121 Röntgenundersökning av enskild tand 55 65 55
122 Röntgenundersökning, delstatus 235 325
123 Röntgenundersökning, helstatus 805 975 805
124 Panoramaröntgenundersökning 525 700 525
125 Röntgenundersökning, extraoral 515 565 515
126 Röntgenundersökning, omfattande 985 1 200 985
127 Röntgenundersökning, delstatus 235 325 195
128 Röntgenundersökning, större delstatus 335 495 335
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 1 350 1 750 985
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 2 000 1 270
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning 2 500 1 560
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 3 000 1 845
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 650 950 595
161 Salivsekretionsmätning 600 750 600
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 350 400 330
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 435 495 550 415
204 Profylaxskena, per skena 795 1 250 795
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 170 250 170
206 Fluorbehandling 340 500 340
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 270 500 600 270
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 500 750 1 000 500
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 795 1 250 1 500 795
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 405 475 525 405
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 760 1 000 1 250 760
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 610 1 975 2 100 1 125
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 505 560 415
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 175 225 275 165
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 100 1 500 1 950 1 035
314 Beteendemedicinsk behandling 480 1 000 1 250 480
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485 525 420
322 Stegvis exkavering 1 115 1 500 1 950 1 115
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 500 750 1 000 500
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 015 1 250 1 500 1 015
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 515 1 750 2 250 1 505
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 500 1 750 2 000 1 025
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 000 2 250 2 750 1 690
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 250 500 750 185
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 120 4 500 5 000 3 120
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 500 1 750 2 000 1 025
420 Implantat, per styck 3 000 3 750 2 815
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 4 075 10 500 3 620
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 5 430 12 500 4 830
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 7 465 17 000 6 665
435 Avlägsnande av ett implantat 1 500 1 750 2 000 1 025
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 350 375 325
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 950 4 450 4 950 3 395
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 450 5 450 5 950 4 095
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 450 6 450 6 950 5 135
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 450 7 450 7 950 5 600
521 Akut endodontisk behandling 1 250 1 500 1 750 800
522 Komplicerad kanallokalisation 1 000 1 250 1 500 805
523 Stiftborttagning 1 250 1 500 1 750 1 170
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 530 4 950 5 950 3 530
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 530 4 950 5 950 3 530
603 Reponeringsskena, per skena 5 605 6 500 5 605
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 300 2 500 3 100 2 110
606 Motorisk aktivering 510 650 510
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 750 1 000 1 250 750
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 1 250 1 500 1 750 605
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 250 1 500 1 950 960
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 500 1 950 2 250 1 145
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 250 1 500 1 750 775
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 750 1 950 2 250 1 140
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 950 2 250 2 500 1 515
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 250 2 750 3 000 1 725
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 1 000 1 250 1 500 545
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 950 8 950 9 950 5 755
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 950 7 950 8 950 4 470
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 250 5 000 6 000 3 150
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 750 2 250 2 750 1 505
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 500 4 500 5 500 2 205
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 000 2 750 3 750 1 875
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 500 4 500 3 425
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 500 3 000 3 500 2 455
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 500 2 500 1 050
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 1 250 1 500 2 000 560
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 2 000 2 500 1 470
813 Broreparation med tandteknisk insats 5 000 6 500 4 490
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 000 12 500 7 760
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 250 5 250 3 660
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 750 6 750 7 750 5 160
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12 500 16 000 17 500 10 975
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 14 000 17 500 19 000 12 420
827 Hel underkäksprotes 10 000 13 000 14 500 9 270
828 Hel överkäksprotes 10 000 13 000 14 500 9 270
829 Immediatprotes, hel käke 8 000 10 000 12 500 6 950
831 Justering av avtagbar protes 400 500 750 375
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 500 2 500 1 255
833 Rebasering av protes 2 555 3 500 4 500 2 555
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 000 2 500 3 000 1 950
835 Rebasering och lagning av protes 3 000 3 500 4 000 3 035
836 Komplicerad lagning av protes 4 000 4 500 5 000 3 810
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 800 7 800 8 800 6 575
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 000 2 300 2 600 1 935
850 Implantatförankrad krona, en per käke 10 000 13 000 15 000 8 105
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9 000 12 000 14 000 6 285
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 500 4 500 5 500 2 205
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 2 500 3 500 4 500 1 290
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 490 750 490
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 500 1 750 2 250 1 255
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 40 000 48 000 50 000 31 860
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 42 000 50 000 52 000 33 840
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 43 500 51 500 53 500 35 370
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 39 000 47 000 49 000 30 380
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 25 000 27 500 30 000 17 350
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 27 000 29 500 32 000 19 555
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 29 500 32 000 34 500 22 105
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 4 145 5 000 7 000 4 145
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 4 700 5 500 7 500 4 700
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 5 605 6 400 8 400 5 605
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 22 000 24 500 27 000 14 390
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 500 750 1 000 280
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2 500 3 000 4 500 2 125
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 250 1 750 1 105
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3 500 4 000 5 500 2 900
883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 5 615 7 000 8 500 5 615
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 11 000 13 500 15 500 10 355
888 Fästskruv, per styck 500 750 1 000 180
889 Centrumskruv, per styck 1 000 1 250 1 750 370
890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat 10 000 13 000 15 000
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 950 8 950 9 950 1 145
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 950 8 950 9 950 1 515
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 7 500 13 500 4 470
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 10 000 13 000 15 000 6 675
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 10 000 13 000 15 000 4 470
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 2 600
Blekning av enstaka tand 2 500 3 750 5 000
Tandskydd, per käke 3 750
Intyg 750 1 000 1 500
Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 750 1 000
Uteblivande 520
Sent återbud 520
Skalfasad (på estetisk indikation) 6 950 8 950 9 950
Keramisk krona (på estetisk grund) 6 950 8 950 9 950
Sedering Dormicum 780
Upprepade uteblivanden och sena återbud debiteras 3000:-/timme 3 000


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet