KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 960 865
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 460 375
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 430 1 070
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 135 1 740
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 760 660
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 940 855
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 350 280
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 590 525
121 Röntgenundersökning av enskild tand 80 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 1 050 820
127 Röntgenundersökning, delstatus 225 195
128 Röntgenundersökning, större delstatus 375 340
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 800 600
161 Salivsekretionsmätning 640 625
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 410 400
163 Biopsi 1 100 995
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 485 430
204 Profylaxskena, per skena 1 000 815
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 240 175
206 Fluorbehandling 435 350
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 485 280
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 600 530
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 1 175 825
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 440 560 410
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 800 1 100 770
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 380 1 140
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 900 1 710
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 5 020 430
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 230 175
314 Beteendemedicinsk behandling 550 495
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 565 435
322 Stegvis exkavering 1 350 1 135
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 540 530
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 200 1 035
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 750 1 560
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 595 1 035
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 020 1 715
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 375 185
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 985 3 165
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 370 1 035
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 180 3 445
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 995 4 150
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 050 5 210
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 495 5 680
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 350 920
521 Akut endodontisk behandling 1 350 810
522 Komplicerad kanallokalisation 1 350 815
523 Stiftborttagning 1 485 1 190
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 200 3 575
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 200 3 575
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 675 2 140
606 Motorisk aktivering 615 525
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 1 225 760
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 760 615
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 275 975
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 425 1 160
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 960 785
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 660 1 155
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 850 1 540
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 035 1 750
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7 355 7 400 5 835
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 850 7 000 4 535
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4 375 4 100 3 195
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 825 1 525
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 110 3 300 2 235
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 950 1 900
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 325 3 475
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 555 1 065
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 950 570
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 760 1 495
813 Broreparation med tandteknisk insats 5 560 4 555
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 10 300 7 870
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 5 100 3 715
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 450 5 230
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 13 450 11 135
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 14 590 12 605
827 Hel underkäksprotes 11 700 9 395
828 Hel överkäksprotes 11 700 9 395
829 Immediatprotes, hel käke 11 000 7 050
831 Justering av avtagbar protes 615 380
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 650 1 270
833 Rebasering av protes 3 450 2 590
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 760 1 980
835 Rebasering och lagning av protes 4 375 3 075
836 Komplicerad lagning av protes 4 790 3 865
850 Implantatförankrad krona, en per käke 9 500 8 225
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 7 600 6 380
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 700 2 235
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 39 400 32 325
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 4 10 000 34 335
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 42 500 35 885
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 39 500 31 280
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 1 950
Recept 100
Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 250
Uteblivande 400 400
Sent återbud 400 400


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet