KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 870 970 845
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 131 455 695 370
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 100 1 600 1 055
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 000 3 000 1 725
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 750 635
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 1 100 825
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 300 270
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 555 510
121 Röntgenundersökning av enskild tand 70 55
123 Röntgenundersökning, helstatus 890 805
127 Röntgenundersökning, delstatus 285 195
128 Röntgenundersökning, större delstatus 450 335
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 758 595
161 Salivsekretionsmätning 600 600
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 650 330
163 Biopsi 1 280 980
164 Laboratoriekostnader vid patolaganatomisk diagnostik (PAD) 650 545
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 500 750 415
204 Profylaxskena, per skena 800 795
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 200 350 170
206 Fluorbehandling 380 750 340
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 300 270
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 545 500
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 850 795
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 450 830 405
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 830 1 100 760
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 670 2 000 1 125
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 700 2 000 2 400 1 685
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 460 415
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 200 165
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 500 750 420
322 Stegvis exkavering 1 250 1 500 1 115
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 430 555 800 500
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 750 1 150 1 015
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 450 1 505
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 830 1 275 1 565 1 025
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 035 2 400 1 690
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 325 185
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 600 3 120
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 370 4 160
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 250 1 025
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 300 2 550 2 055
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 3 200 2 535
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 4 200 3 585
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 4 200 3 415
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 400 670 325
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 350 3 950 3 395
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 050 4 700 4 095
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 050 5 690 5 135
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 500 6 140 5 600
521 Akut endodontisk behandling 1 200 1 466 800
522 Komplicerad kanallokalisation 900 1 150 805
523 Stiftborttagning 1 250 1 600 1 170
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 200 3 530
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 200 3 530
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 500 2 110
606 Motorisk aktivering 500 510
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 880 1 150 750
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 830 1 100 605
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 200 1 395 960
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 200 1 500 1 800 1 145
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 850 1 100 1 425 775
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 250 1 540 1 800 1 140
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 540 1 800 2 350 1 515
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 000 2 400 1 725
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 707 545
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 955 7 355 5 755
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 460 6 860 4 470
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 550 3 900 3 150
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 700 1 505
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 000 2 205
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 200 1 875
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 820 1 100 1 700 560
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 250 1 570 1 750 1 470
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 260 4 860 3 660
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 710 6 500 5 160
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12 770 14 200 10 975
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 14 200 15 500 12 420
826 Attachments, per styck 100 95
827 Hel underkäksprotes 9 300 10 600 11 900 9 270
828 Hel överkäksprotes 9 300 10 600 11 900 9 270
829 Immediatprotes, hel käke 9 000 9 700 6 950
831 Justering av avtagbar protes 450 730 375
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 900 1 460 1 255
833 Rebasering av protes 2 600 2 890 2 555
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 600 3 900 1 950
835 Rebasering och lagning av protes 3 669 4 100 3 035
836 Komplicerad lagning av protes 4 225 3 810
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 900 6 575
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 000 1 935
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 620 545
850 Implantatförankrad krona, en per käke 9 995 8 105
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9 195 6 285
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 3 000 2 205
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 700 1 255
859 Integrerad distans/kopplingskomponent 1 340 1 075
890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat 9 995
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 995 7 355 1 145
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 995 7 355 1 515
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 11 235 6 675
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 11 235 4 470
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke, av estetiska skäl 2 121
Tandskydd, per käke 2 000 3 200
Intyg 750


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet