KodBehandling Vårt prisReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 1 190 885
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 450 385
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 670 1 090
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 490 1 775
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 690 675
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 900 875
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 310 285
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 620 535
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 80 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 920 835
124 Panoramaröntgenundersökning 690 540
125 Röntgenundersökning, extraoral 540 530
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 180 1 020
127 Röntgenundersökning, delstatus 200
128 Röntgenundersökning, större delstatus 350 345
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 900 1 900
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 730 605
161 Salivsekretionsmätning 700 640
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 400 400
163 Biopsi 1 180 1 080
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 470 440
204 Profylaxskena, per skena 830 830
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 410 180
206 Fluorbehandling 540 360
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 490 285
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 530 545
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 830 840
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 495 420
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 855 785
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 760 1 160
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 030 1 735
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 470 440
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 175 175
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 100 1 100
314 Beteendemedicinsk behandling 550 505
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 510 440
322 Stegvis exkavering 1 290 1 155
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 645 545
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 435 1 055
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 2 355 1 595
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 790 1 055
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 360 1 570
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 710 190
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 3 715 3 220
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 765 4 300
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 790 1 055
407 Övrig kirurgi eller plastik 2 345 2 125
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 295 4 295
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd 2 325 1 575
435 Avlägsnande av ett implantat 1 055 1 055
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 190 190
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 400 335
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 245 3 505
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 550 4 225
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 380 5 300
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 490 5 780
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 420 935
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1 245 825
522 Komplicerad rotkanallokalisation 1 020 830
523 Stiftborttagning 1 510 1 210
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4 100 3 775
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 520 1 065
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 880 3 615
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 880 3 615
603 Reponeringsskena, per skena 5 680 5 750
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 890 2 170
606 Motorisk aktivering 550 535
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 1 010 770
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 1 190 625
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 650 990
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 995 1 215
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 390 800
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 995 1 175
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 2 090 1 565
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 570 1 780
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 610 565
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7 985 5 910
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 7 685 4 590
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4 095 3 240
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2 060 1 555
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 4 080 2 250
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 960 1 925
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 560 3 515
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 3 000 2 515
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 130 1 075
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 990 595
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 2 070 1 520
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 670 4 620
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 200 7 980
815 Sadelkrona 7 740 5 330
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 5 080 3 755
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 150 5 285
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 14 530 11 200
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 16 000 12 675
826 Attachments, per styck 190 100
827 Hel underkäksprotes 12 250 9 510
828 Hel överkäksprotes 11 730 9 510
829 Immediatprotes, hel käke 11 930 7 120
831 Justering av avtagbar protes 460 385
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 450 1 285
833 Rebasering av protes 3 020 2 625
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 580 2 000
835 Rebasering och lagning av protes 3 590 3 115
836 Komplicerad lagning av protes 4 150 3 900
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 170 6 735
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 990 1 990
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 970 565
850 Implantatstödd krona, en per käke 14 325 8 310
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 13 990 6 445
853 Hängande led vid implantatstödd bro 4 220 2 250
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 200 2 195
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 565 1 565
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 47 590 32 535
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 51 880 34 545
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 55 620 36 095
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat 49 460 31 470
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 25 205 17 805
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 2 000
Blekning av enstaka tand 1 400
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke, av odontologiska skäl 2 000
Blekning av enstaka tand, av odontologiska skäl. 1 300
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke, av estetiska skäl 2 000
Blekning av enstaka tand, av estetiska skäl 1 300
Tandskydd, per käke 2 750
Uteblivande 1 500
Sent återbud 1 500
Snarkskena/sömnapnéskena 7 570
Skalfasad (på estetisk indikation) 8 500
Keramisk krona (på estetisk grund) 8 500
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, hela bettet 2 990


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet